BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Aktualności

INFORMACJA
Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2019/2020 więcej
Obrazek
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
więcej
Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019r.
Znalezione obrazy dla zapytania kdr grafika więcej
 
I N F O R M A C J A
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018r. można składać  wnioski wraz z dokumentacją  o dożywianie dzieci
w szkole na rok szkolny 2018/2019
 
 
Ogłoszenie o naborze
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie ogłasza nabór
na stanowisko osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem  na terenie Gminy Dynów w wymiarze   4 0  godzin miesięcznie.
 
       Charakter umowy : umowa zlecenie
1.Wymagania niezbędne :
    - obywatelstwo polskie;
   - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty ( co najmniej półrocznego stażu w jednej
z następujących jednostek :
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z autyzmem,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno- wychowawczym,
e) zakładzie rehabilitacji,
f) innej jednostce niż wymienione w pkt  1 -5 świadczącej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub posiadanie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie rocznego stażu pracy w w/w jednostkach,
- certyfikat z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
-specjalizacja z zakresu oligofrenopedagogiki, doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
- spostrzegawczość, podzielność uwagi,
- odporność na stres.
 
 
Wymagane dokumenty :
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
 umyślne.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie lub przesłać  pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na usługi specjalistyczne ” w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS w Dynowie).
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.