BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Aktualności

W związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku burzy gradowej mającej miejsce dnia 22.06.2024 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że poszkodowani mieszkańcy mogą składać wnioski o pomoc finansową

1) Pomoc doraźna do 6000 zł

2) Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

 1. do kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami
  w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa załącznik nr 1 do Zasad;
 2. do kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami powstałymi
  w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych). Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa załącznik nr 2 do Zasad. Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz telefonicznie 17 230 01 06

więcej
Pomoc „doraźna” -
II. Pomoc „doraźna”
 1. Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej do  6.000 zł
  (słownie: sześć tysięcy złotych)
  .
 2. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w jednym lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, pomocą może być objęta każda z nich.
 3. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę w szczególności:
 1. możliwość funkcjonowania we własnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
 2. prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, aby móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
 3. potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
 4. zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych, zwłaszcza tych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
 1. Zasadnym jest wypłacanie zasiłku celowego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania środków od Wojewody
  https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz telefonicznie 17 230 01 06 więcej
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

ZASADY
Udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa  z części 85 - Budżety wojewodów,
dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych...
więcej
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Podprogram 2023
Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a więc do 8 września 2023 r. do listopada 2024 r.
 • Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy czerwca i potrwa do końca listopada 2024 r.
 • W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023,
 • Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023
Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy
 
Program realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Cel programu:
Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 
Zadania i działania realizowane w programie:

Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.
 
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023 na podstawie załącznika 6 do Wytycznych IZ.
Przewidziane efekty i rezultaty:
Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram znajdzie się na stronie internetowej OPR.
Praca jest istotną częścią życia dorosłego człowieka – spędzamy w niej po
kilkadziesiąt godzin w tygodniu. Organizuje nam codzienność i nadaje rytm dnia, rozwija
nasze umiejętności, stwarza możliwości samorealizacji, poczucia bycia potrzebnym
i przydatnym. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy wpływa na pracownika,
i przekłada się na lepszą wydajność i motywację do wykonywania obowiązków. Dlatego
miejsce pracy powinno być bezpieczne, bez dyskryminacji, manipulacji i przemocy, a w tym
gaslightingu.....
więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.