Wiadomości http://gops.gminadynow.pl Rodziny wspierające Tue, 20 Feb 2018 13:03:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 POSZUKUJEMY   RODZIN    WSPIERAJĄCYCH !!!   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.   Rodziną wspierająca może zostać rod... Koordynacja świadczeń Fri, 05 Jan 2018 11:36:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom. ... Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2017 Tue, 26 Sep 2017 09:54:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 ... Świadczenia rodzinne Thu, 27 Jul 2017 14:20:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYNOWIE informuje, że od: - 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 - 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłko... Dożywianie na rok szkolny 2017/2018 Mon, 24 Jul 2017 10:35:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać dokumenty na dożywianie uczniów w szkołach na rok szkolny 2017/2018....