Wiadomości http://gops.gminadynow.pl Ogłoszenie o naborze Mon, 16 Jul 2018 12:19:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18   Ogłoszenie o naborze   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie ogłasza nabór na stanowisko osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem  na terenie Gminy Dynów w wymiarze   4 0  godzin miesięcznie.          Charakter umowy : umowa zlecenie 1.Wymag... okres świadczeniowy 2018/2019 Mon, 25 Jun 2018 13:38:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 INFORMACJA Od 1 sierpnia 2018  będą przyjmowane wnioski  na okres zasiłkowy 2018/2019 w godzinach od 7 00 do 13 00  :     1) Od poniedziałku do czwartku:    - świadczenia rodzinne    - fundusz alimentacyjny    - świadczenie wychowawcze    - dobry start      2) W piątki:      - świadczenie ... Rodziny wspierające Tue, 20 Feb 2018 13:03:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 POSZUKUJEMY   RODZIN    WSPIERAJĄCYCH !!!   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.   Rodziną wspierająca może zostać rod... Koordynacja świadczeń Fri, 05 Jan 2018 11:36:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom. ... Pomoc Żywnościowa 2014-2020-Podprogram 2017 Tue, 26 Sep 2017 09:54:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 ...