Wiadomości http://gops.gminadynow.pl Terminy składania wniosków Fri, 15 Jan 2021 13:56:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego... Terminy składania wniosków Fri, 15 Jan 2021 13:50:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 ... Ogłoszenie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” Wed, 16 Dec 2020 12:00:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w związku z ogłoszonym naborem przez MRPiPS  wniosków do ,, Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ”realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i sp... ,, Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2021 Mon, 14 Dec 2020 10:50:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje o możliwości skorzystania  z pomocy w ramach Programu ,, Opieka  wytchnieniowa ‘’ – edycja 2021 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do : opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niep... Przemoc w święta Thu, 10 Dec 2020 11:59:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Miesiąc grudzień kojarzy się szczególnie ze Świętami Bożego Narodzenia. To czas spokoju, rodzinnych spotkań i radosnej atmosfery. Niestety nie dla wszystkich. W wielu domach codziennie rozgrywają się ludzkie dramaty. Problem przemocy domowej w okresie świątecznym wcale nie łagodnieje. Policja w...