Wiadomości http://gops.gminadynow.pl Pomoc Żywnościowa Wed, 18 Sep 2019 10:45:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019... Dożywianie w roku szkolnym 2019/2020 Wed, 31 Jul 2019 08:41:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 INFORMACJA Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2019/2020... Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. Mon, 01 Jul 2019 07:58:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. ... Karta Dużej Rodziny Tue, 29 Jan 2019 10:28:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019r. ... Dożywianie w roku szkolnym 2018/2019 Wed, 01 Aug 2018 13:32:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18   I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018r. można składać  wnioski wraz z dokumentacją  o dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019  ...