BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

1. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

2. Zasady wydawania Karty Dużej Rodziny

 

1. Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

2. Karta jest przyznawana bezpłatnie.

3. Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej

4.Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. .

5. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:.

l)w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

3. Finansowanie Karty Dużej Rodziny?

 

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa.

 

4. Od kiedy można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny?

 

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać od dnia 16 czerwca 2014 r

 

5. Gdzie składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny?

 

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie ul. ks. Ożoga 2, tel kontaktowy 16/652 1114. Dodatkowe informacje można uzyskać korzystając na stronie internetowej:

1) http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla - rodzin- z- dziećmi /karta -dużej- rodziny/informacje oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie, telefon - 16/652 1114 Akty prawne;

l) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. poz. 1863 o Karcie Dużej Rodziny 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. poz. 1954 w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny.

 

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.