Wiadomości http://gops.gminadynow.pl Dzień Otwarty Thu, 10 Nov 2022 15:12:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 ... Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Mon, 07 Nov 2022 10:05:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynów informuje, że przystępuje do realizacji resortowego Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego....  ... ​Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Mon, 07 Nov 2022 10:00:00 +0100 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że przystępuje do realizacji resortowego Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, finansowanego ze śro... Aktualizacja wniosków Wed, 26 Oct 2022 07:28:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ... Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna Tue, 27 Sep 2022 12:13:00 +0200 http://gops.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-18 Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest: piec lub...