BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że przystępuje do realizacji resortowego Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów, którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej
z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Należy podkreślić, że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, nie więcej niż określona w Programie liczba godzin.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za udzielone usługi. Przyznaje się je na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie telefonicznie – tel. 17) 230 01 06 lub e-mailowy – adres gops@gminadynow.pl – w terminie do dnia 9 listopada 2022 r.
​Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  •  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych
z opieką i pomocą, co często oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje       z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
W Gminie Dynów Program jest realizowany od 01 kwietnia 2022r do dnia                                31 grudnia 2022 r.
Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r., pochodzą w całości z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.
 
PLAKAT-​Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 
Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Program „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. W związku z tym prowadzimy nabór wniosków i prosimy o  kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co często oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Należy podkreślić, że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
W Gminie Dynów Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie lub telefonicznie – tel. nr 17 230 01 06 lub      e-mailowy – adres: gops@gminadynow.pl - w terminie do dnia 20 października 2021 r
Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r., pochodzą w całości z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
                                                       


Gmina Dynów w 2021 roku na mocy umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim realizuje Program „ Opieka wytchnieniowa”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Całkowity koszt realizacji programu to 32 400,00 zł.
W dniu 03.12.2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Gmina Dynów po rozpoznaniu potrzeb wśród mieszkańców, złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, w formie pobytu dziennego. Wnioskowana kwota na realizację Programu wynosi 32 400,00 zł i stanowi 100% całkowitego kosztu realizacji tego zadania. Złożony wniosek uzyskał akceptację Wojewody Podkarpackiego.
 
W dniu 12.05.2021 r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Gminą Dynów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 w wyniku czego od miesiąca czerwca 2021 Gmina Dynów przystąpi do realizacji tego zadania. 
 

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.