BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albow przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżelidochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- zawarła związek małżeński,

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015

1. Dowód osobisty wnioskodawcy;

2. Numer konta w Banku Spółdzielczym.

3. Odpis aktu urodzenia dziecka;

4. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

5. Zaświadczenie o wysokości dochodu w tym odpowiednio:

a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny za 2013 rok ( zaświadczenie jest również wymagane od osób które nie osiągnęły żadnego dochodu i nie rozliczały się w Urzędzie Skarbowym a ukończyły 18 lat) w przypadku utraty dochodu w 2013r. lub 2014r. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osobno i świadectwo pracy;

b) Zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013 roku;

c) Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego w 2013 roku;

d) Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2013 roku;

e) Dokument potwierdzający ilość miesięcy przez, które osiągany był dochód;

f) W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli po 2013r. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty i umowa o pracę.

g) Zaświadczenie potwierdzające wysokość składek zdrowotnych za 2013r. ( z ZUS, KRUS lub od pracodawcy);

6. Zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości;

7. Odcinki potwierdzające wysokość alimentów za 2013 rok lub zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2013 rok;

8. Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji;

9. Prawomocny wyrok o zasądzeniu alimentów;

 

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.