BIP RSS Home Mapa serwisu Kontakt

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

4) świadczenie rodzicielskie

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka . Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

• opiekunowi faktycznemu dziecka;

• osobie uczącej się.

Powyższy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

 

Prawo do powyższego zasiłku przysługuje do ukończenia przez dziecko:

• 18 roku życia;

• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Obecnie można ubiega się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

• urodzenia dziecka (dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł) jeżeli pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (dodatek przysługuje osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres sześciu miesięcy, dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);

• samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego do drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci);

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie)

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia);

• rozpoczęcia roku szkolnego (dodatek przysługuje na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko);

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( dodatek przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 113,00 zł miesięcznie lub w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w wysokości 69,00 zł miesięcznie);

 

Zasiłek nie przysługuje jeżeli:

• dziecko lub osoba ucząca się:

-  pozostaje w związku małżeńskim,

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

-  jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko (dotyczy pełnoletnich dzieci)

• osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,  chyba, że:      -rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

- ojciec jest nieznany,

- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

 

WYSZUKIWARKA

BIP

BIP
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.